Tìm hiểu về Hfcopy!

Hợp lực để làm chủ thị trường

*Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai

Là một Người đầu tư theo, bạn có thể đăng ký theo bất kỳ Nhà cung cấp Chiến lược nào và đầu tư theo bất kỳ chiến lược nào mà bạn muốn. Bạn có thể truy cập tài khoản của riêng mình để theo dõi việc giao dịch, đóng vị thế, rút lợi nhuận, đặt Mức Giải cứu và phần trăm Phân bổ Khối lượng, và nhiều lựa chọn khác.


Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu nào!


TÔI MUỐN ĐẦU TƯ THEO

Terms and Conditions Apply

Là một Nhà cung cấp Chiến lược, bạn có thể mở tài khoản với HotForex, sau đó tạo một hồ sơ để chứng tỏ kỹ thuật của bạn - và sau cùng là kết quả của bạn, bắt đầu chấp nhận Người đầu tư theo, và được tưởng thưởng dựa trên phí hiệu suất đã thống nhất, xét rằng hiệu suất này là dương.


Bạn đã sẵn sàng để thể hiện kỹ năng của mình chưa?


TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP

Terms and Conditions Apply

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home