Giúp bạn tiếp cận việc giao dịch!

HFcopy là công cụ tuyệt vời cho phép các nhà giao dịch hợp lực với nhau để thử và làm chủ thị trường. Các cá nhân có thể tạo chiến lược giao dịch, đóng vai trò là Nhà cung cấp Chiến lược, hoặc sao chép các giao dịch như Người đầu tư theo mà không cần thực sự giao dịch hoặc theo dõi sát sao các biến động của thị trường.

Đăng ký theo bất kỳ Nhà cung cấp Chiến lược nào và sao chép bất kỳ chiến lược nào mà bạn muốn.

Kiểm soát hoàn toàn tài khoản của bạn

Phí hiệu suất vì lợi ích chung

Giải pháp mạnh mẽ tự động hóa giao dịch

Đa dạng hóa chiến lược giao dịch

Nhà cung cấp Chiến lược

Nhà giao dịch tự coi mình cao cấp hơn có thể đăng ký trở thành Nhà cung cấp Chiến lược. Bằng cách này, nếu hội đủ điều kiện, họ sẽ có thể thể hiện kiến ​​thức và chuyên môn về giao dịch của mình, có thể xây dựng bản kiểm kê Người đầu tư theo trung thành và giao dịch để đổi lấy Phí Hiệu suất có thể lên tới 50%.

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP

Terms and Conditions Apply

Người đầu tư theo

HFcopy là một giải pháp mạnh mẽ tự động hóa giao dịch cho những nhà giao dịch muốn tiếp cận thế giới giao dịch sôi động nhưng không bao giờ có thời gian để làm như vậy trước đây. Bất kể người nào đó tự tin về giao dịch như thế nào, họ có thể trở thành Người đầu tư theo, sao chép chiến lược và bắt đầu học tập.

Hơn nữa, bất cứ ai quyết định trở thành Người đầu tư theo đều có thể đầu tư vốn theo HFcopy, có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình, và có thể nạp tiền & rút tiền cũng như đóng giao dịch như mong muốn, và nhiều hơn nữa.

TÔI MUỐN ĐẦU TƯ THEO

Terms and Conditions Apply

Người đầu tư theo

HFcopy là một giải pháp mạnh mẽ tự động hóa giao dịch cho những nhà giao dịch muốn tiếp cận thế giới giao dịch sôi động nhưng không bao giờ có thời gian để làm như vậy trước đây. Bất kể người nào đó tự tin về giao dịch như thế nào, họ có thể trở thành Người đầu tư theo, sao chép chiến lược và bắt đầu học tập.

Hơn nữa, bất cứ ai quyết định trở thành Người đầu tư theo đều có thể đầu tư vốn theo HFcopy, có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình, và có thể nạp tiền & rút tiền cũng như đóng giao dịch như mong muốn, và nhiều hơn nữa.

TÔI MUỐN ĐẦU TƯ THEO

Terms and Conditions Apply

Nhà cung cấp Chiến lược

Nhà giao dịch tự coi mình cao cấp hơn có thể đăng ký trở thành Nhà cung cấp Chiến lược. Bằng cách này, nếu hội đủ điều kiện, họ sẽ có thể thể hiện kiến ​​thức và chuyên môn về giao dịch của mình, có thể xây dựng bản kiểm kê Người đầu tư theo trung thành và giao dịch để đổi lấy Phí Hiệu suất có thể lên tới 50%.

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP

Terms and Conditions Apply

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home