Know your termsNgười đầu tư theo

Một người có thể sở hữu tối đa ba tài khoản Người đầu tư theo và có thể sao chép các vị thế từ tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược.

Nhà cung cấp Chiến lược

Một nhà giao dịch có thể sở hữu từ một đến ba Tài khoản Chiến lược và có thể thực hiện các vị thế có thể được sao chép bởi Người đầu tư theo của mình.

Phân bổ Khối lượng

Phần trăm được lựa chọn bởi Người đầu tư theo mà – cùng với vốn của mình – được sử dụng để xác định khối lượng giao dịch được sao chép.

Tỷ lệ Sao chép

Tỷ lệ xác định quy mô vị thế của Người đầu tư theo đã sao chép liên quan đến giao dịch của Nhà cung cấp Chiến lược.

Rescue level

Nó chỉ ra tỷ lệ phần trăm trong số dư tài khoản của Người đầu tư theo mà họ có thể giữ được bảo đảm an toàn trong trường hợp thua lỗ. Sau khi đã đạt đến mức đó, tất cả giao dịch mở trong tài khoản Người đầu tư theo sẽ bị đóng và số tiền còn lại không còn sẵn có để đặt lệnh giao dịch nữa.

Phí Hiệu suất

Phần trăm của bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra với tiền của Người đầu tư theo, sau đó sẽ được thanh toán cho Nhà cung cấp Chiến lược như là lợi nhuận của họ. Phí hiệu suất được dựa trên chế độ mức cao nhất và được thanh toán hàng tháng.

Nguyên tắc Mức cao nhất

Nguyên tắc Mức cao nhất đảm bảo Nhà cung cấp Chiến lược không nhận được thanh toán khoản tiền lớn cho hiệu suất kém. Nói cách khác, nếu mất tiền trong một khoảng thời gian, người đó phải kiếm được lợi nhuận vượt quá số tiền thua lỗ trước khi nhận được Phí Hiệu suất. Hệ thống sẽ tự động thu lợi nhuận và tính toán Phí Hiệu suất chưa thanh toán sau mỗi lần giao dịch được đóng. Nếu tài khoản của Nhà cung cấp Chiến lược bị thua lỗ, Phí Hiệu suất âm sẽ được hệ thống ghi lại và không khoản phí nào được trả cho Nhà cung cấp Chiến lược.


Stability Score

'STABILITY SCORE' is determined by comparing certain performance elements between individual Strategy Providers and all other active Strategy Providers. The elements taken into account are daily volatility on return, trading allocation capital and length of overall trading activity within HFcopy system. Strategy Providers are scored 1 to 5 based on the weighted elements where 5 is the highest divergent performance across all other participating Strategy Providers, making it less stable across the board regardless of market conditions and 1 being less unstable overall.

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home