Vẫn muốn biết thêm?Mỗi Nhà cung cấp Chiến lược sẽ đặt Phí Hiệu suất mong muốn tại thời điểm mở tài khoản. Người đầu tư theo có thể xem phần trăm này trong trang hiệu suất của mỗi Nhà cung cấp Chiến lược. Sau khi Phí Hiệu suất của chiến lược cụ thể được đặt, nó không thể thay đổi nữa.

Có. Tài khoản Nhà cung cấp Chiến lược của HFcopy là loại tài khoản tách biệt. Do đó, nhà giao dịch không thể tham gia chương trình với bất kỳ loại tài khoản nào khác.

Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mở các tài khoản giao dịch của Người đầu tư theo và Nhà cung cấp Chiến lược riêng.

Các bước để trở thành Nhà cung cấp là:

  • Tạo tài khoản chiến lược của bạn
  • Thêm tiền vào tài khoản
  • Giao dịch để thể hiện kỹ năng của bạn & thu hút người đầu tư theo
  • Nhận Phí Hiệu suất

Nhà cung cấp Chiến lược có thể được phê duyệt theo bài kiểm tra sự phù hợp và dựa trên lịch sử giao dịch trước đó của họ.

Có, có một vài hạn chế:

  • A. Không phải tất cả sản phẩm được cung cấp bởi HotForex đều sẵn có để được giao dịch bởi Nhà cung cấp Chiến lược giao dịch.
  • B. Một số tính năng của MT4, như Đóng theo và Nhiều giao dịch Đóng theo, bị vô hiệu trong các tài khoản của Nhà cung cấp Chiến lược.

Có, bạn có thể. Để có thêm thông số kỹ thuật, bạn có thể nói chuyện với nhà quản lý tài khoản Đối tác liên kết của mình.

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
home