Chọn, Theo dõi, Giám sát

Một giải pháp tuyệt vời nếu bạn muốn:

Kiểm soát Giao dịch bất cứ lúc nào

Bạn có quyền kiểm soát giao dịch kể từ khi HFcopy cho phép truy cập MT4 và cho phép bạn đóng giao dịch.

Quyết định mức độ rủi ro

Bạn có thể sử dụng Phân bổ Khối lượng để xác định phần trăm trong giao dịch của Nhà cung cấp Chiến lược mà bạn muốn sao chép.

Đặt Mức Giải cứu của bạn

Bạn không có nghĩa vụ phải đầu tư toàn bộ số dư tài khoản của mình. Đặt Mức Giải cứu cho phép bạn giữ một phần vốn an toàn trong trường hợp thua lỗ.

Bỏ đầu tư theo bất cứ lúc nào

Miễn là thị trường mở cửa, bạn có thể bỏ đầu tư theo Nhà cung cấp Chiến lược và chọn một nhà cung cấp khác.

Rút tiền của bạn bất cứ lúc nào

Với HFcopy, khi bạn là Người đầu tư theo, bạn có thể chọn rút lợi nhuận hoặc tiền sẵn có bất cứ lúc nào bạn muốn.

Thực hiện theo từng bước

1 Mở tài khoản
2 Chọn Nhà cung cấp Chiến lược
3 Thêm tiền và bắt đầu đầu tư theo
4 Theo dõi Hiệu suất

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu nào!


TÔI MUỐN ĐẦU TƯ THEO

Terms and Conditions Apply

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch CFD và Forex tiềm ẩn rủi ro. Sản phẩm chỉ áp dụng cho các khách hàng mà sự phù hợp của họ sẽ được đánh giá trước khi tham gia. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
followers