Know your termsPengikut

Seorang individu boleh memiliki sehingga tiga akaun Pengikut dan boleh menyalin kedudukan daripada akaun Pembekal Strategi.

Pembekal Strategi

Seorang pedagang boleh mempunyai satu hingga tiga Akaun Strategi dan boleh melaksanakan kedudukan yang boleh disalin oleh Pengikutnya.

Peruntukan Volum

Peratusan yang dipilih oleh Pengikut yang - bersama dengan ekuitinya - digunakan untuk menentukan volum dagangan yang akan disalin.

Nisbah Salin

Nisbah ini menentukan saiz kedudukan Pengikut yang disalin berdasarkan dagangan Pembekal Strategi.

Rescue level

Aras ini menentukan peratusan baki akaun Pengikut yang boleh disimpan dengan selamat jika berlaku kerugian. Apabila aras ini dicapai, semua dagangan terbuka dalam akaun Pengikut akan ditutup dan dana baki tidak lagi tersedia untuk digunakan pada dagangan.

Bayaran Prestasi

Peratusan daripada mana-mana keuntungan yang dibuat dengan dana Pengikut yang kemudiannya perlu dibayar kepada Pembekal Strategi sebagai ganjaran. Bayaran prestasi adalah berdasarkan aturan tera air tinggi dan dibayar secara bulanan.

Prinsip Tera Air Tinggi

Prinsip Tera Air Tinggi memastikan Pembekal Strategi tidak dibayar sejumlah yang besar untuk prestasi yang lemah. Dengan kata lain, jika beliau kerugian bagi satu tempoh masa tertentu, beliau mesti menghasilkan keuntungan melebihi kerugian tersebut sebelum menerima Bayaran Prestasi. Sistem secara automatik merekodkan keuntungan dan mengira Bayaran Prestasi yang belum dibayar selepas setiap dagangan ditutup. Jika akaun Pembekal Strategi kerugian, Bayaran Prestasi negatif akan direkodkan oleh sistem dan tiada bayaran akan dibayar kepada Pembekal Strategi.


Stability Score

'STABILITY SCORE' is determined by comparing certain performance elements between individual Strategy Providers and all other active Strategy Providers. The elements taken into account are daily volatility on return, trading allocation capital and length of overall trading activity within HFcopy system. Strategy Providers are scored 1 to 5 based on the weighted elements where 5 is the highest divergent performance across all other participating Strategy Providers, making it less stable across the board regardless of market conditions and 1 being less unstable overall.

Penafian: Dagangan CFD dan Forex amat berisiko tinggi. Produk ini hanya tersedia kepada klien yang sesuai berdasarkan penilaian yang dilakukan sebelum penyertaan. Prestasi terdahulu tidak menjamin keputusan akan datang.
home