آسان‌تر از همیشه معامله کنید!

HFcopy ابزاری فوق‌العاده است که معامله‌کنندگان از طریق آن می‌توانند با هم همکاری کنند و بر بازارها تسلط پیدا کنند. افراد می‌توانند نقش «ارائه‌دهنده راهبرد» را داشته باشند و راهبردهای معاملاتی ایجاد کنند، یا به عنوان «دنبال‌کننده» از شیوه معاملاتی افراد دیگر پیروی کنند بدون این که لازم باشد واقعاً معامله انجام دهند یا فراز و نشیب‌های بازار را به دقت تحت نظر داشته باشند.

برای پیروی از هر «ارائه‌دهنده راهبردی» که می‌خواهید،‌ ثبت‌نام کرده و از هر راهبردی که می‌خواهید، پیروی کنید.

کنترل کامل حسابتان

کارمزد عملکرد برای مزایای متقابل

راهکاری قدرتمند برای انجام معامله به‌ طور خودکار

راهبردهای معاملاتی گوناگون

ارائه‌دهندگان راهبرد

معامله‌کنندگانی که خود را دارای دانش و تجربه بیشتری می‌دانند می‌توانند به عنوان «ارائه‌دهنده راهبرد» فعالیت داشته باشند. بدین ترتیب، در صورتی که واجد شرایط باشند، می‌توانند دانش و تجربه خود را نشان دهند، گروه دنبال‌کنندگان وفادار خود را ایجاد کنند و در ازای دریافت «کارمزد عملکرد» که تا 50% درصد هم ممکن است برسد، به معامله بپردازند.

می‌خواهم ارائه‌دهنده باشم

شرایط و ضوابط مربوطه اعمال خواهد شد

دنبال‌کنندگان

HFcopy راهکاری قدرتمند برای انجام معامله به‌ طور خودکار است و معامله‌کنندگانی که مایل به فعالیت در دنیای معاملات هستند ولی قبلاً هرگز وقتی برای این کار نداشته‌اند می‌توانند از آن استفاده کنند. افراد صرف‌نظر از میزان اطمینانی که به دانش و تجربه‌شان دارند می‌توانند «دنبال‌کننده» باشند، از یک راهبرد پیروی کنند و بیشتر بیاموزند.

همچنین، دنبال‌کنندگان می‌توانند وجوهشان را تحت HFcopy سرمایه‌گذاری کنند و علاوه بر کنترل کامل حسابشان، به دلخواه خود واریز و برداشت انجام دهند، معاملات را ببندند و کارهای زیاد دیگری انجام دهند.

می‌خواهم دنبال‌کننده باشم

شرایط و ضوابط مربوطه اعمال خواهد شد

دنبال‌کنندگان

HFcopy راهکاری قدرتمند برای انجام معامله به‌ طور خودکار است و معامله‌کنندگانی که مایل به فعالیت در دنیای معاملات هستند ولی قبلاً هرگز وقتی برای این کار نداشته‌اند می‌توانند از آن استفاده کنند. افراد صرف‌نظر از میزان اطمینانی که به دانش و تجربه‌شان دارند می‌توانند «دنبال‌کننده» باشند، از یک راهبرد پیروی کنند و بیشتر بیاموزند.

همچنین، دنبال‌کنندگان می‌توانند وجوهشان را تحت HFcopy سرمایه‌گذاری کنند و علاوه بر کنترل کامل حسابشان، به دلخواه خود واریز و برداشت انجام دهند، معاملات را ببندند و کارهای زیاد دیگری انجام دهند.

می‌خواهم دنبال‌کننده باشم

شرایط و ضوابط مربوطه اعمال خواهد شد

ارائه‌دهندگان راهبرد

معامله‌کنندگانی که خود را دارای دانش و تجربه بیشتری می‌دانند می‌توانند به عنوان «ارائه‌دهنده راهبرد» فعالیت داشته باشند. بدین ترتیب، در صورتی که واجد شرایط باشند، می‌توانند دانش و تجربه خود را نشان دهند، گروه دنبال‌کنندگان وفادار خود را ایجاد کنند و در ازای دریافت «کارمزد عملکرد» که تا 50% درصد هم ممکن است برسد، به معامله بپردازند.

می‌خواهم ارائه‌دهنده باشم

شرایط و ضوابط مربوطه اعمال خواهد شد

سلب مسئولیت:: معامله فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت با ریسک همراه است. فقط مشتریانی که پیش از مشارکت، مناسب بودن این محصول برای آنها بررسی شده باشد می‌توانند به این محصول دسترسی داشته باشند. عملکرد گذشته، تضمینی برای نتایج آینده نیست.
home